avtryck

avtryck


Information enligt § 5 TMG

el-mobil Selchow
Inh.: Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 03
25436 Uetersen
Tyskland

Vertreten durch:
Hermann Selchow
Kontakt: Telefon: + 49 04122-4080231
E-post: info [at] electric-mobiles.com
Moms ID: DE183721423

WEEE Reg.nr .: DE81304748
Återgå till förpackning (enligt VerpackG): Dual System Zentek

Disclaimer:

Ansvar för innehåll Innehållet på våra sidor har skapats med stor omsorg. Vi kan emellertid inte påta oss något ansvar för innehållets noggrannhet, fullständighet och aktualitet.
Som tjänsteleverantör vi ansvarar enligt § 7 Abs.1 TMG eget innehåll på dessa sidor under den allmänna lagen. Enligt avsnitt 8 till 10 TMG vi inte är skyldiga som en tjänsteleverantör för att övervaka överförd eller lagrad information, eller för att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.
Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag är inte opåverkade. En skyldighet i detta avseende är emellertid endast möjlig från det datum då kunskap om en viss överträdelse är känd.
Vid anmälan av lämpliga överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta ansvar för dessa externa innehåll. Den respektive leverantören eller operatören på sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen.
Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid länkpunkten. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Vid anmälan om överträdelser tar vi omedelbart bort sådana länkar.


integritet

Användningen av vår hemsida är vanligtvis möjlig utan att lämna personuppgifter. När det samlas på våra sidor personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress), är detta så långt som möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi påpekar att datatransmissionen på Internet (t.ex. i meddelandet via e-post) kan uppvisa säkerhetsbrister.
Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts tillgång är inte möjligt. Användningen av publiceras under avtryck skyldighet av tredje part för att skicka oönskad reklam och information är strängt förbjudet.
Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. spam-e-post.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.
Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så långt som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med andra Google-data.
Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Observera dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.
Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt som beskrivs ovan och för det tidigare nämnda ändamålet.

Alternativ tvistlösning enligt artikel 14 punkt 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen ger en plattform för online-tvistlösning (OS) föreskriver att du hittar under https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är inte skyldiga och ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsument skiljedom.