Batterilag / ElektroG

Information om elektrisk och elektronisk utrustning

Information till hushåll och återtag av gamla elektriska apparater
ElektroG-lagen (ElektroG) innehåller en rad krav för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning - de viktigaste i ett ögonkast:

1. Separat samling av gamla enheter
Elektrisk och elektronisk utrustning som har blivit avfall kallas gammal utrustning. Ägare av gamla apparater måste förse dem med en separat samling av osorterat kommunalt avfall. I synnerhet är gamla apparater inte i hushållsavfallet, men i speciella insamlings- och retursystem.

2. Batterier och laddningsbara batterier
Ägare av gamla apparater måste vanligtvis kassera använda batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den gamla apparaten innan de levereras till en samlingspunkt. Detta gäller inte om de gamla apparaterna överlämnas till offentliga avfallsföretag och separeras där för att förberedas för återanvändning av andra gamla apparater.

3. Möjligheter att returnera gammal utrustning
Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan överlämna dem till samlingspunkterna hos de offentliga avfallsbehållarna eller vid de uppsamlingspunkter som tillverkare eller distributörer upprättat enligt ElektroG. En online-lista över insamlings- och samlingspunkter finns här: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. Privacy Information
Gamla enheter innehåller ibland personuppgifter. Detta gäller speciellt för information och telekommunikationsutrustning som datorer och smartphones. Observera i eget intresse att varje slutanvändare ansvarar för att uppgifterna raderas på den avfallshantering som ska bortskaffas.

5. Betydelsen av symbolen "korsad korg"
Symbolen för en korsad hjulkorg visas regelbundet på den elektriska och elektroniska utrustningen
Den korsade rutan visar att utrustningen vid slutet av sitt liv är skild från osorterat kommunalt avfall.

6. Producent registreringsnummer
Som tillverkare enligt ElektroG är vi registrerade hos den ansvariga grunden Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) under följande registreringsnummer:

4. Anmälan på vårt registreringsnummer för WEEE / registreringsnummer
Elektriska mobiler Selchow är registrerad på Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth Tyskland (Internet: www.stiftung-ear.de) som distributör / tillverkare av elektrisk och / eller elektronisk utrustning under följande registreringsnummerWEEE-Reg.-Nr .: DE81304748 registrerad.

Batterier ingår i vårt utbud av fordon. I samband med distributionen av dessa batterier är vi som distributörer enligt batterilagen skyldiga att informera våra kunder enligt följande:
Kassera gamla batterier, enligt lagens föreskrifter, är avfallshanteringen i hushållsavfallet uttryckligen förbjudet av batterilagen vid en kommunal uppsamlingsplats eller gratis i lokalhandeln så att råmaterial och eventuella föroreningar kan riktas in. Batterier, som vi har i vårt sortiment eller har lett, kan du återvända efter användning med oss ​​under följande adress utan kostnad eller ausrückend frankerad via post till oss för att skicka tillbaka. Detta gäller kvantiteter som slutanvändare brukar förkasta.

Symbolen för korsad soptunnel anger att batteriet inte ska kasseras med hushållsavfall.
Pb = batteriet innehåller mer än 0,004 massprocent bly
Cd = batteriet innehåller mer än 0,002 massprocent kadmium
Hg = batteriet innehåller mer än 0,0005 procent av kvicksilver.

el-mobil Selchow
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 03
25436 Uetersen
Tyskland

batteri Act
Denna skyldighet indikeras av den korsade rutan, som är tryckt på alla förpackningar av batterier. Du hittar också de kemiska symbolerna för ämnena kadmium (Cd), bly (Pb) eller kvicksilver (Hg), om dessa finns i koncentrationer över gränserna.
Du kommer även att hitta dessa anteckningar i medföljande dokument i sändningen eller i tillverkarens bruksanvisning.
Ytterligare information om batterilagen finns på Internet vid förbundsministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet på www.bmu.de/abfallwirtschaft eller i "Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien" på www.grs-batterien.de.